تبلیغات
یک معمار - نمایش اعداد به صورت خط مصری ، میخی ، چینی ، رومی و مایا


شما با مراجعه به سایت های زیر می توانید به زبان های مختلف عدد نویسی را بیاموزید.

 

1- نمایش اعداد به صورت خط مصری باستان : 

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/egypt/intro.htm

2-  نمایش اعداد به صورت خط میخی :

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/babylon/index.htm

3- نمایش اعداد به صورت خط چینی:

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/china/standard.htm

4- نمایش اعداد به صورت خط رومی: 

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/roman/index.htm

5- نمایش اعداد به صورت خط مایا

http://gwydir.demon.co.uk/jo/numbers/maya/index.htm

آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی

ابزار وبمستر

قالب وبلاگ