تبلیغات
یک معمار

یک معمار
اینجا یک معمار می نویسد...

اشاره

گرم شدن كره زمین،نازك شدن لایه ازن بعلت استفاده از انواع آلاینده ها،افزایش آلودگی محیط زیست و انقراض گونه های زیستی همه و همه با هم می آمیزند تا ضرورت استفاده از انرژی های نوین در راستای برنامه های توسعه پایدار را اجتناب پذیر نمایند.

در این میان توسعه به عنوان یكی از بزرگترین عوامل تغییر محیط زیست كه باعث از بین بردن زمین های كشاورزی،فرسایش خاك و آلوده كردن محیط زیست و به مخاطره انداختن سلامتی و بهداشت مردم است،بر بحران انرژی دامن می زند.بحرانی كه از دهه های اخیر با افزایش آلودگی های زیست محیطی هشداری به جهانیان محسوب شد،مفهوم گسترده ای تحت عنوان پایداری را پیگیری نمود.با توجه به محدودیت های موجود،تنها استفاده از روشهای درست مصرف،بهینه سازی مصرف انرژی و به كارگییری انرژی های نو می تواند بحران انرژی را مهار كند.

مقدمه:

انسان های اولیه برای محفوظ ماندن از نیروهای طبیعت از خود طبیعت كمك گرفتند و در غارها و پناه درختان و بین سنگها از خود محافظت می كردند.آنها به تدریج آموختند كه سرپناه خود را دائمی تر سازند و بدین ترتیب تمدنهای مختلف جهان،سبكها و روشهای معماری مخصوص به خود را با توجه به شرایط خاص آب وهوایی همان منطقه بكار می برند.آنها به نفع خود از شرایط محیطی استفاده كرده و بوسیله خورشید،باد و آب خانه ای راحت تر و مرفه تر ساختند.اما از زمان انقلاب صنعتی این شكل معماری كنار گذاشته شد و از روش های مصنوعی برای تامین شرایط آسایش در ساختمان استفاده می شود كه نه تنها گران است بلكه باعث تخریب محیط زیست می گردد.نگاه امروز به منابع طبیعی انرژی،نگاه ابتدایی و ساده نیست بلكه در راستای تامین نیاز امروز بشر متمدن و صاحب فناورهای بسیار گسترده و پیچیده است.

بنابراین یا باید انرژی خورشیدی را به انرژی های مورد نیاز تبدیل نمائیم و یا فناوری استفاده كننده ها نحوی اصلاح شوند كه بتوانند از انرژی خورشیدی بهره برداری كنند.

از مزایای استفاده از انرژی خورشیدی می توان به پارك و بدون آلودگی بودن انرژی خورشیدی،حذف انتشار گازهای گلخانه ای،نامحددود بودن آن،رایگان بودن انرژی خورشیدی،حذف انتشار گازهای گاخانه ای،نامحدود بودن آن،رایگان بودن انرژی خورشید و كاهش مصرف سوخت های فسیلی اشاره نمود.

 

 

معماری پایدار:

اصلاح پایداری  برای نخستین بار در سال 1986 توسط كمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیاز های عصر حاضر بدون مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان) مطرح شد و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار گیرد.

معماری پایدار این چنین تعریف شده:

" مدیریت یك محیط پاك و سالم براساس بهره برداری موثر از منابع طبیعی و اصول اكولوژیكی"

هدف از طراحی ساختمان های پایدار،كاهش آسیب آن بر روی محیط و منابع انرژی و طبیعت است كه شامل قوانین زیر می باشد:

1.كاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید نظر

2.توسعه محیط طبیعی

3.حذف یا كاهش مصرف مواد سمی و یا آسیب رسان بر طبیعت در صنعت ساختمان سازی

بنابراین به طور خلاصه ساختمان پایدار می توان این چنین تعریف نمود:ساختمانی كه كمترین ناسازگاری و مغایرت  را با محیط طبیعی پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد.تكنیكهای ساختمان سازی در یك پهنه وسیع در جهت تامین كیفیت یكپارچه از نظر اقتصادی،اجتماعی و محیطی می كوشند.بنابراین استفاده معقول از منابع طبیعی و مدیریت مناسب ساختمان سازی به حفظ منابع طبیعی محدود و كاهش مصرف انرژی كمك نموده و باعث بهبود كیفیت محیطی می شود.اهداف كلی ساختمان های پایدار ،بهره برداری مناسب از منابع و انرژی،جلوگیری از آلودگی هوا و مطابقت با محیط است.

 

شناخت انرژی خورشید و استفاده از آن به زمان ما قبل تاریخ برمی گردد. مهمترین روایتی كه دوباره استفاده از خورشید بیان آینه های كوچك مربعی شكل در كنار یكدیگر كه روی یك پایه متحرك قرار داشته است اشعه خورشید را از راه دور روی كشتیهای رومیان متمركز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتش كشیده بود.

تحقیقات مرتبط با تكنولوژی فتوولتاییك از یكصد سال قبل آغاز شد.در س ال 1873م.ویلوگبی اسمیت دانشمند انگلیسی در آزمایشگاههای خود به این نتیجه رسید كه توانایی سلنیم برای هدایت الكتریسیته با میزان تابش نور به آن رابطه ای مستقیم دارد.در سال 1880 م.چالز فریتس توانست كه با استفاده از سلنیم اولین سلول الكتریكی خورشیدی را بسازد كه بدون مصرف اولیه و بدون تولید گرما و صدا،الكتریسیته تولید می كرد.این تحقیقات تا سال 1905م.كه آلبرت انیشتین نظریه خود را در باب اثرفتوولتاییك ارائه كرد،راكد ماند.اما بدلیل هزینه های بالا و بازدهی كم تولید،پیشرفت های كندی در این زمینه بدست می آمد،تا اینكه در اوایل سالهای  1950م،دانشمندان آزمایشگاه بل به حساسیت سیلیكون،دومین عنصر فراوان روی زمین،به نور خورشید پی بردند.در سال 1954م.آنها اولین سلول خورشیدی سیلیكونی را با راندمان 60% تولید كردند و برای نخستین بار از این تكنولوژی در ایستگاه مخابراتی روستایی در ایالت جورجیا استفاده شد.

در سازمان هوا فضای آمریكا (ناسا)،دانشمندان برای تولید انرژی فراوان،سبك،مطمئن مناسب در فضای خارج از جو زمین،در اوایل سال 1960م،سیستمی را مشتمل بر 108 سلول خورشیدی بر روی ماهواره و نگارد نصب كردند.از آن زمان به بعد سیستمهای فتوولتاییك بر روی بیشتر ماهواره ها و فضاپیماها بكار گرفته شد.با وجود مزایای انرژی خورشیدی،بالا بودن هزینه اولیه و عرضه نفت و گاز ارزان سد راه پیشرفت این سیستم شد.تا اینكه افزایش قیمت نفت باعث توجه جدی تر كشورهای پیشرفته صنعتی به مسئله تولید انرژی از راه های غیر از استفاده از سوختهای فسیلی شد.

 

سرمایش و گرمایش ساختمانها با استفاده از انرژی خورشید،ایده ای بود كه در سال 1390 مطرح شد.منظور از كاربرد انرژی خورشیدی در ساختمانها بهره گیری از نور خورشید در جهت تامین نیازهای گرمایی و سرمایی و در صورت لزوم تامین الكتریسیته ساختمانها است.در مرحله اول با بكارگیری طراحی معماری خورشیدی نیازهای گرمایی و سرمایی ساختمانها به حداقل رسانده می شود.در این طراحی مسائلی از قبیل جهت ساختمان،عایقكاری حرارتی،تعیین سطح مناسب پنجره ها و استفاده از سیستم های غیرقابل خورشیدی در نظر گرفته می شوند.

از آنجائیكه ایران كشوری است با حوزه اقلیمی مختلف و امكانات انرژی خورشیدی نیز تابعی از حوزه های مختلف اقلیمی است،برای كاهش انرژی مورد نیاز یك ساختمان باید طراحی آن مطابق با اقلیم  باشد.در كلیه مناطق مختلف آب و هوایی ساختمانهایی كه بر طبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند ضرورت گرمایش و سرمایش مكانیكی را به حداقل كاهش می دهند.

طرق مختلف ذیل صورت می گیرد:

-         تامین آب گرم مصرفی: در سستمهای فعال خورشیدی آب گرم مصرفی بوسیله آبگرمكنهای خورشیدی تامین می شود.

-         تامین گرمای مورد نیاز:تامین درصدی از گرمای مورد نیاز ساختمانها معمولا  به یكی از روشهای ذیل و یا تركیبی از آنها صورت می گیرد:دیوار ترومب،گلخانه،استخرهای خورشیدی.

-         تامین سرمای مورد نیاز:سرمازایی بوسیله انرژی خورشیدی به روشهای مختلفی از جمله سیستمهای جذبی صورت می گیرد.

-         تامین روشنایی:روشنایی ساختمانها می تواند با استفاده از سلولهای فتوولتائیك تامین شود.

 

گرمایش و سرمایش ساختمان:

از آنجا كه روزانه انرژی بساری صرف گرمایش و سرمایش ساختمان ها می شود،طراحی و اجرای ساختمانهایی كه بتواند از انرژی خورشیدی حداكثر استفاده را ببرند بسیار حائز اهمیت و مفید است.

تامین نیاز حرارتی ساختمانها با استفاده از خورشید به دو طریق غیر فعال و فعال قابل دسترسی است.كیفیت و چگونگی معماری به دریافت و ذخیره انرژی خورشیدی در حالت پسیو بستگی دارد در صورتیكه گرمایش خورشید بصورت فعال،مستلزم استفاده از گردآورنده های خورشیدی و یك منبع انرژی دیگر جهت انتقال سیال گرم شده به داخل ساختمان می باشد.هر خانه استانداردی اگر خوب طراحی شده و در مقابل آفتاب قرار داده شده باشد،كه یكی از دیوارهای اصلی و بسیاری از پنجره های مناسب (شیشه های دو جداره) الزامی است.در مناطق گرم پنجره های شرقی غربی باید سایه مناسبی با سایبانهایی محافظت شوند.پرده ها و سایه اندازهای داخلی نیز می توانند مفید باشند.ادامه دارد ...


طبقه بندی: معماری و طبیعت، دانـشـجـویـان، پروژه و مقالات معماری و عمران،
برچسب ها: معماری پایدار، انرژی خورشیدی و معماری، راهکارهای استفاده از انرژی خورشیدی در راستای معماری پایدار، دانش پژوهان اصفهان،
[ سه شنبه 1393/09/18 ] [ 05:36 ق.ظ ] [ سید بهنام فتحی ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
یک معمار خوب معماری است که از آجرهایی که به سمتش پرت می کنند دیواری برای خود بسازد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایمیل بهنام: 1memar.fathi@gmail.com
ایمیل منوچهر: manuchehr.memar@gmail.com

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
تماس با ما

وب هكس

وب هكس

داغ کن - کلوب دات کام