تبلیغات
یک معمار

یک معمار
اینجا یک معمار می نویسد...
ادامه قسمت اول ...

سیستم های غیر فعال خورشیدی

گرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان:

در سیستم گرمایش خورشیدی پسیو،گرمایش ساختمان بطور طبیعی و با استفاده از عوامل طبیعی مثل خورشید انجام می گیرد.برای گرمایش خورشیدی پسیو دو اقدام اولیه باید صورت گیرد : استفاده از شیشه دو جداره جنوبی و استفاده از جرم حرارتی جهت جذب كردن،ذخیره سازی و انتشار گرما.در اینجا سه رهیافت برای سیستم پسیو وجود دارد:كسب مستقیم،كسب غیر مستقیم،ایزوله كردن.در مورد سیستم های گرمایش پسیو ساختمان ها روشهای مختلفی وجود دارد:ورود مستقیم نورخورشید به داخل اتاق از طریق پنجره ها،استفاده از دیوار ذخیره كننده انرژی خورشیدی(دیوار ترومب) و دیوار آبی،استفاده از گلخانه مجاور،استخر یا حوضچه روی بام.

 

سیستم های غیر فعال خورشیدی

گرمایش پسیو خورشیدی در ساختمان:

در سیستم گرمایش خورشیدی پسیو،گرمایش ساختمان بطور طبیعی و با استفاده از عوامل طبیعی مثل خورشید انجام می گیرد.برای گرمایش خورشیدی پسیو دو اقدام اولیه باید صورت گیرد : استفاده از شیشه دو جداره جنوبی و استفاده از جرم حرارتی جهت جذب كردن،ذخیره سازی و انتشار گرما.در اینجا سه رهیافت برای سیستم پسیو وجود دارد:كسب مستقیم،كسب غیر مستقیم،ایزوله كردن.در مورد سیستم های گرمایش پسیو ساختمان ها روشهای مختلفی وجود دارد:ورود مستقیم نورخورشید به داخل اتاق از طریق پنجره ها،استفاده از دیوار ذخیره كننده انرژی خورشیدی(دیوار ترومب) و دیوار آبی،استفاده از گلخانه مجاور،استخر یا حوضچه روی بام.

 

شیوه دریافت مستقیم:

معمول ترین سیستم خورشیدی،پسیو،كسب مستقیم نامیده می شود.كسب مستقیم مربوط به نور خورشید است كه از پنجره ها وارد ساختمان می شود و فضای داخلی را گرم می كند.طی ساعات آفتابی این گرما در جرمهای حرارتی سقفها یا دیوارهای داخلی با جنس آب،سنگ،بتن آجر ذخیره می شود.گرمای ذخیره شده در جرم حرارتی در طی ساعاتی كه آفتاب غروب كرده است به درون ساختمان منتقل میشود.طراحی یك سیستم كسب مستقیم عبارت است از محاسبه سطح پنجره و میزان جرم حرارتی مورد نیاز جهت گرم كردن فضای ساختمان.بطور كلی مساحت شیشه در كسب مستقیم باید حداقل هفت صدم مساحت سقف خانه باشد و از دوازده درصد آن تجاوز نكند. در كسب مستقیم ششه های دوجداره نیز توصیه می شوند.

سیستم كسب مستقیم:

سیستم كسب مستقیم 75-45 درصد انرژی خورشیدی برخورد كرده به پنجره را مصرف می كند.جرم حرارتی در اثر جذب گرما در طی روز گرم می شود و در شب گرما را به فضای ساختمان هدایت می كند.اكثر سیستمهای خورشیدی پسیو با عطف به جرم حرارتی یا موادی با ظرفیت جذب و ذخیره گرمای بالا(آجر،بتن،موزائیك،آب) كار می كنند.جرم حرارتی را می توان در نقشه ساختمان،در قسمتهای سقف،دیوارهای داخلی،شومینه یا بالكنها به كار برد.این سطوح نیاز به تابش مستقیم خورشید ندارند اما باید رنگ آنها تیره باشد.نكات مهمی كه در مورد سقف باید به آنها توجه كرد ،عبارتند از : نوع رنگ،رنگ.بتن،آجر،كاشیهای شیشه ای و سرامیك تیره.همچنین دیوارهای داخلی و شومینه جهت ذخیره سازی گرما به جرم بیشتری نیاز دارند.

صرفه جویی انرژی در این روش كم بوده اما هزینه پایینی در بردارد.در این روش موارد زیر مورد توجه قرار می گیرند:

1-     محل پنجره ها كه باید در جنوب غربی و شرقی قرار گیرند و حتی المقدور دوجداره باشد.

2-     پنجره های جذب كننده نور خورشید

3-     پنجره های روی بام شب دار

شیوه دریافت غیر مستقیم:

تششعات خورشیدی به جرم جذب كننده حرارت كه بین خورشی و داخل خانه قرار گرفته می تابد،این جرم گرم شده و سپس انرژی خود را به اطاقها می دهد.در این شیوه معمولا از دیوار جذب و انباشت حرارت استفاده می شود.انواع سیستمهای كسب غیر مستقیم عبارتند از:دیوارهای ترومب،سیستم حوضچه ای، دیوار آبی،گلخانه ای مجاور،سیستم دیوار آب و دیوار ترومب یكی است ولی دیوار آب بطریق جابجایی و دیوار ترومب به طریق هدایت،حرارت را منتقا می كند.

 

 

دیوار ترومب:

در این سیستم ،جرم حرارتی تقریبا پشت شیشه ضاع جنوبی قرار داده می شود.دریچه هایی در بالا و پایین دیوار ترومپ وجود دارند كه به گرما اجازه جریان یافتن از این دیوار و شیشه به داخل منزل را می دهند.شبها وقتی كه دریچه ها بسته شوند تابش حرارت از دیوار ،فضای منزل را گرم می نماید.این دیوار تكنیكی برای گرفتن گرمای خورشید بوده و توسط مهندس فرانسوی فلیكس ترومب ساخته شد.قسمتی از دیوار جنوبی كه از مواد جرم حرارتی مثل بتن ساخته شده اند را با شیشه ای كه در فاصله 0.05 متر از سطح واقع شده است می پوشانند.قوانین كلی سیستم كسب غیر مستقیم برای دیوارهای ترومب عبارتند از :

1-دیوار جرمی رو به خورشید بوده و تیره رنگ باشد.

2-حداقل فاصله 0.1 متر بین دیوار جرم حرارتی استفاده می شوند،باید هنگام شب بسته باشند.

اگر عایق متحرك شبانه در سیستم دیوار حرارتی استفاده شود،مساحت دیوار جرم حرارتی تا 15 % كاهش میابد.

سیستم های حوضچه ای:

این سیستم بهترین سیستم سرمایشی برای مناطق با رطوبت كم می باشد،ولی برای مناطق مرطوب آب باید در مخازن فایبر گلاس یا پلاستیكی بزرگ قرار گیرد كه توسط شیشه پوشیده شده و فضای زیر آن توسط تابش گرم میشود . این شیوه برای سرمایش و گرمایش استفاده می شود.حوضچه ها با جداره های شیشه ای روی بام باید از ساعت 10 صبح الی 14 بعد از ظهر در تابش مستقیم خورشید بوده و در تابستان باید معرض هوای آزاد و خنك شب قرار گیرد.ارتفاع آب در بام حدود 15 الی 30 سانتیمتر بوده،لذا اسكلت بنا باید قابلیت تحمل 300-150 كیلوگرم آب در هر متر مربع را داشته باشد.این سیستم جهت گرمایش و سرمایش از دو خاصیت مبهم برخوردار است:اول اینكه نوسانات شدید درجه حرارت در داخل بسیار كم استدوم به علت سطح تشعشع وسیع(معمولا تمام سقف) كیفیت حرارتی بسیار خوبی د داخل ایجاد می شود.در شبهای زمستان محفظه آب باید توسط یك عایق حرارتی محفوظ شود تا گرمای جذب شده در طول روز را سریع از دست ندهند و در روزهای تابستان می بایست كاملا سایه بر روی آن انداخته شود. روی حوضچه ها می تواند در روزهای تابستان باز باشد تا از سرمایش ناشی از تبخیر نیز بتوان بهره گرفت.

 

دیوار آبی:

آب در مخازن صلیبی نگهداری می شود.ظرفیت ذخیره گرمای آب دو برابر بیشتر از جرم حرارتی می باشد بنابراین به نسبت حجم كمتر از جرم حرارتی نیاز می باشد.حتی یك لوله داغ داخل دیوار یا یك استخر نیز به عنوان جرم ذخیره ساز حرارت استفاده می شود.

شیوه گلخانه ای مجاور:

شیشه های دوجداره و یا پلاستیك شفاف جهت این كارمناسب هستند.دیوار بین گلخانه و فضای نشیمن باید با ظرفیت حرارتی بالا باشد.در انتخاب مابقی مصالح،آزادی عمل بیشتر است.با طراحی خوب تمامی تشعشعات وارده به گلخانه به حرارت تبدیل شده و در این صورت بازدهی 60 % الی 75 % در زمستان است و مقدار حرارت منتقل شده به اتاقها 10 % الی 30 % انرژی تابشی است كه با اضافه كردن سیستم انباشت كننده مكانیكی این مقدار بیشتر می شود.

ایزوله كردن خانه:

یك سیستم ایزوله مجموعه بخشهای جدای از قسمت اصلی خانه دار،مثل اتاق خورشیدی و یك مدار منتقل كننده حرارت از كلكتور به سیستم انباشگر خانه و از نقاط تمایز این سیستم با سایر سیستم ها عایق نمودن منزل مسكونی می باشد.سیستم ایزوله 30-15 درصد از نور خورشید كه به شیشه جهت گرمایش فضای منزل می رسد را استفاده می كند و همچنین انرژی خورشیدی ورودی به اتاق خورشیدی در جرم حرارتی ذخیره می شود.

نور خورشید توسط رسانش از دیوار جرمی مشترك بین منزل و گلخانه به داخل منزل منتقل می شود.

  ادامه دارد ...


طبقه بندی: معماری و طبیعت، دانـشـجـویـان، پروژه و مقالات معماری و عمران،
برچسب ها: انواع روشهای سرمایش پسیو در ساختمان: تكنیكهای سرمایش طبیعی باعث می شوند.بدون استفاده از هر گونه انرژی در تابستان، ارزش بالای فروش مجدد، محیط زندگی جذاب، تامین آسایش، بدون صدا،
[ چهارشنبه 1393/09/19 ] [ 05:40 ق.ظ ] [ سید بهنام فتحی ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم
یک معمار خوب معماری است که از آجرهایی که به سمتش پرت می کنند دیواری برای خود بسازد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ایمیل بهنام: 1memar.fathi@gmail.com
ایمیل منوچهر: manuchehr.memar@gmail.com

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
تماس با ما

وب هكس

وب هكس

داغ کن - کلوب دات کام